Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy

Câu 1: Hãy sắp xếp tên các loài cá vẽ dưới đây vào nhóm thích hợp : (trang 73 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a) Cá nước mặn (cá biển): cá nục, cá thu, cá chuồn

b) Cá nước ngọt (cá ở sông, hồ ao): cá chép, cá mè, cá chim, cá trê, cá chuối

Câu 2: Kể tên các con vật sống ở dưới nước : (trang 74 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

Các con vật sống ở dưới nước là: tôm, sứa, ba ba, cua, lươn, ốc, mực, hải cẩu, cá ngựa, sao biển, bạch tuộc …

Câu 3: Những chỗ nào trong câu 1 và câu 4 còn thiếu dấu phẩy ? (trang 74 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em thêm dấu phẩy để ngăn cách các ý trong câu bằng cách đọc diễn cảm đoạn văn, ngắt hơi đúng.

Trả lời:

Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Màu trăng như màu lòng đỏ trứng mỗi lúc một sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần.