Soạn bài: Chính tả: Sông Hương

Câu 1: Nghe – viết : Sông Hương (từ Mỗi mùa hè … đến dát vàng.) (trang 76 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

? Tìm và viết tên riêng trong bài chính tả.

- Tên riêng trong bài chính tả : Hương Giang

Câu 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống : (trang 76 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a)

- (giải, dải, rải) : giải thưởng, rải rác, dải núi.

- (giành, dành, rành) : rành mạch, để dành, tranh giành

b)

- (sứt, sức) : sức khỏe, sứt mẻ

- (đứt, đức) : cắt đứt, đạo đức

- (nứt, nức) : nức nở, nứt nẻ

Câu 3: Tìm các tiếng : (trang 76 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Bắt đầu bằng gi hoặc d có nghĩa như sau :

- Trái với hay : dở

- Tờ mỏng, dùng để viết chữ lên : giấy

b) Có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau :

- Chất lỏng màu tím, xanh hoặc đen, dùng để viết chữ : mực

- Món ăn bằng hoa quả rim đường : mứt.