Soạn bài: Chính tả: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

Câu 1: Nghe – viết : Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên (trang 48 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Hằng năm, cứ đến mùa xuân, đồng bào Ê-đê, Mơ-nông lại tưng bừng mở hội đua voi. Hàng trăm con voi nục nịch kéo đến. Mặt trời chưa mọc, từ các buôn, bà con đã nườm nượp đổ ra. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ, cổ đeo vòng bạc…

? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?

Trả lời:

Những chữ trong bài chính tả được viết hoa :

- Tên bài chính tả : Ngày

- Tên riêng : Tây Nguyên, Ê-đê, Mơ-nông.

- Những chữ đứng đầu câu : Hằng, Hàng, Mặt, Các.

Câu 2: (trang 48 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Điền vào chỗ trống l hay n ?

Trả lời:

Năm gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

NGUYỄN KHUYẾN

b) Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào ô trống :

Trả lời: