Soạn bài: Chính tả: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Câu 1: Tập chép: Chim sơn ca và bông cúc trắng (từ Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại … đến bay về bầu trời xanh thẳm.) (trang 25 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại, có bông cúc trắng. Một chú sơn ca sà xuống, hót rằng:

- Cúc ơi! Cúc xinh xắn làm sao!

Cúc sung sướng khôn tả. Chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm.

? Đoạn chép có những dấu câu nào ?

Trả lời:

Đoạn chép có những dấu câu như : dấu phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu chấm than.

? Tìm những chữ bắt đầu bằng r, tr, s (hoặc những chữ có dấu hỏi, dấu ngã)

Trả lời:

+ Chữ bắt đầu bằng r : rào, rằng, rồi.

+ Chữ bắt đầu bằng tr : trắng, trời.

+ Chữ bắt đầu bằng s : sơn, sà, sung sướng.

+ Chữ có dấu hỏi : cỏ, tả, thẳm.

+ Chữ có dấu ngã : giữa, mãi.

Câu 2: (trang 25 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Thi tìm từ ngữ chỉ các loài vật :

- Có tiếng bắt đầu bằng ch.

Trả lời:

chích chòe, chó, chèo bẻo, chuồn chuồn, chuột, chìa vôi,…

- Có tiếng bắt đầu bằng tr :

Trả lời:

trâu, cá trê, trai, trùng trục,…

b) Thi tìm từ ngữ chỉ vật hay việc :

Trả lời:

- Có tiếng chứa vần uôt : máy tuốt lúa, nuốt, buột miệng…

- Có tiếng chứa vần uôc : thuốc, cái cuốc, ruốc, luộc rau, thuộc lòng, …

Câu 3: Giải các câu đố sau : (trang 26 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Tiếng có âm ch hay âm tr ?

Chân gì ở tít tắp xa

Gọi là chân đấy nhưng mà không chân ?

(Là chân gì ?)

Trả lời:

- chân trời.

b) Tiếng có vần uôc hay uôt ?

Có sắc – để uống hoặc tiêm

Thay sắc bằng nặng - là em nhớ bài.

(Là tiếng gì ?)

Trả lời:

- thuốc và thuộc.