Soạn bài: Tập đọc: Phần thưởng

Bài đọc

Phần thưởng

1. Na là một cô bé tốt bụng. Ở lớp, ai cũng mến em. Em gọt bút chì giúp bạn Lan. Em cho bạn Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần, em làm trực nhật giúp các bạn bị mệt... Na chỉ buồn vì em học chưa giỏi.

2. Cuối năm học, cả lớp bàn tán về điểm thi và phần thưởng. Riêng Na chỉ lặng yên nghe các bạn. Em biết mình chưa giỏi môn nào.

Một buổi sáng, vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc điều gì đó có vẻ bí mật lắm. Rồi các bạn kéo nhau đến gặp cô giáo.

Cô giáo cho rằng sáng kiến của các bạn rất hay.

3. Ngày tổng kết năm học, từng học sinh giỏi bước lên bục nhận phần thưởng. Cha mẹ các em cũng hồi hộp. Bất ngờ, cô giáo nói :

- Bây giờ, cô sẽ trao phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng bạn Na. Na học chưa giỏi, nhưng em có tấm lòng thật đáng quý.

Na không hiểu mình có nghe nhầm không. Đỏ bừng mặt, cô bé đứng dậy bước lên bục. Tiếng vỗ tay vang dậy. Mẹ của Na lặng lẽ chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe.

Phỏng theo BLAI-TƠN

(Lương Hùng dịch)

- Bí mật : giữ kín, không cho người khác biết.

- Sáng kiến : ý kiến mới và hay.

- Lặng lẽ : không nói gì.

Nội dung bài: Khen ngợi lòng tốt của bạn Na, đồng thời khuyến khích các bạn nhỏ làm việc tốt.

Câu 1: Hãy kể những việc làm tốt của bạn Na. (trang 14 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

Trả lời:

Những việc làm tốt của bạn Na: Na gọt bút chì giúp bạn Lan, em cho Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần còn làm trực nhật giúp các bạn bị mệt.

Câu 2: Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì? (trang 14 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

Trả lời:

Điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là sẽ trao cho Na một phần thưởng vì sự tốt bụng của bạn ấy.

Câu 3: Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng không? Vì sao? (trang 14 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Dựa vào những việc tốt mà bạn Na đã làm, em hãy nhận xét

Trả lời:

Na xứng đang được thưởng vì bạn ấy rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè những lúc gặp khó khăn.

Câu 4: Khi Na được phần thưởng, những ai vui mừng? Vui mừng như thế nào? (trang 14 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn cuối truyện.

Trả lời:

Khi Na được phần thưởng, tất cả mọi người cùng vui mừng cho em:

- Na: tưởng như nghe nhầm, đỏ bừng mặt.

- Cô giáo và các bạn : vỗ tay vang dậy

- Mẹ Na: lặng lẽ chấm khăn trên đôi mắt đỏ hoe.