Soạn bài: Luyện từ và câu: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi

Câu 1: Tìm các từ: (trang 17 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em ghép tiếng học, tập với các tiếng khác để tạo thành từ có nghĩa.

- Có tiếng học.

Trả lời: học tập, học giỏi, học nhóm, học sinh, học hành, học hỏi, …

- Có tiếng tập.

Trả lời: tập múa, tập hát, tập thể dục, tập viết, tập vẽ, tập bơi, tập nhảy, …

Câu 2: Đặt câu với một từ vừa tìm được ở bài tập 1. (trang 17 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Các bạn học sinh chăm chú nghe giảng.

- Lớp 2A đang học tập viết.

- Minh học tập rất chăm chỉ.

Câu 3: Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới (trang 17 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em đảo lộn thứ tự các từ nhưng đảm bảo câu vẫn có nghĩa mà không bị lủng củng.

Trả lời:

- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

→ Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ.

- Thu là bạn thân nhất của em.

→ Bạn thân nhất của em là Thu.

Câu 4: Em đặt dấu câu gì vào cuối mỗi câu sau ? (trang 17 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Câu hỏi dùng để hỏi về những thông tin mà chúng ta chưa biết.

- Cuối câu hỏi đặt dấu chấm hỏi (?).

Trả lời:

Em đặt dấu chấm hỏi:

- Tên em là gì ?

- Em học lớp mấy ?

- Tên trường của em là gì ?