Soạn bài: Kể chuyện: Phần thưởng

Câu 1: Kể lại đoạn 1 câu chuyện Phần thưởng theo gợi ý sau: (trang 14 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Các việc làm tốt của Na

- Điều băn khoăn của Na

Trả lời:

- Các việc làm tốt của Na : Na gọt bút chì giúp bạn Lan, em cho Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần còn làm trực nhật giúp các bạn bị mệt.

- Điều băn khoăn của Na : Em chỉ buồn vì mình học chưa giỏi.

Câu 2: Kể đoạn 2: (trang 14 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

- Các bạn của Na bàn bạc với nhau : Vào giờ ra chơi, các bạn xúm lại thì thầm bàn bạc điều gì đó có vẻ bí mật lắm rồi kéo nhau đến gặp cô giáo.

- Cô giáo khen sáng kiến của các bạn : Cô mỉm cười khen sáng kiến của các bạn rất hay.

Câu 3: Kể đoạn 3: (trang 14 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

- Lời cô giáo nói : Bây giờ, cô sẽ trao một phần thưởng hết sức đặc biệt mà cả lớp đề nghị tặng cho bạn Na. Bạn Na tuy học chưa giỏi nhưng có tấm lòng đáng quý.

- Niềm vui của Na, của các bạn và của mẹ : Na không hiểu mình có nghe nhầm không. Đỏ bừng mặt, bước lên bục. Tiếng vỗ tay của cô giáo và các bạn vang dậy. Mẹ Na xúc động, lặng lẽ chấm khăn trên đôi mắt đỏ hoe.

Câu 4: Kể lại toàn bộ câu chuyện (trang 14 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

HƯỚNG DẪN KỂ

Na là một cô bé tốt bụng. Ở lớp, Na gọt bút chì giúp bạn Lan, cho bạn Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần Na còn làm trực nhật giúp các bạn bị mệt. Em chỉ buồn vì mình học chưa giỏi.

Năm học kết thúc. Các bạn sôi nổi bàn tán về điểm thi, phần thưởng. Riêng Na chỉ yên lặng lắng nghe vì biết mình học chỉ trung bình.

Vào giờ ra chơi, các bạn xúm lại thì thầm bàn bạc điều gì đó có vẻ bí mật lắm rồi kéo nhau đến gặp cô giáo. Cô mỉm cười khen sáng kiến của các bạn rất hay.

Trong ngày lễ tổng kết năm học, cô giáo nói:

- Bây giờ, cô sẽ trao một phần thưởng hết sức đặc biệt mà cả lớp đề nghị tặng cho bạn Na. Bạn Na tuy học chưa giỏi nhưng có tấm lòng đáng quý.

Na không hiểu mình có nghe nhầm không. Đỏ bừng mặt, bước lên bục. Tiếng vỗ tay của cô giáo và các bạn vang dậy. Mẹ Na xúc động, lặng lẽ chấm khăn trên đôi mắt đỏ hoe.