Soạn bài: Ôn tập cuối học kì I (tiết 4)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 148 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Câu 2: Đoạn văn sau có 8 từ chỉ hoạt động. Em hãy tìm 8 từ ấy. (trang 148 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

Câu 3: Đoạn văn ở bài tập 2 có những dấu câu nào ? (trang 149 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

Đoạn văn ở bài tập 2 có những dấu câu sau : dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu chấm than, dấu ba chấm.

Câu 4: Trên đường, chú công an gặp một em nhỏ đang khóc. Chú hỏi : (trang 149 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Vì sao cháu khóc ?

Em nhỏ trả lời :

- Cháu không tìm thấy mẹ.

Nếu em là chú công an, em sẽ hỏi thêm những gì để đưa em nhỏ về nhà ?

Em hãy đóng vai chú công an và hỏi em bé những thông tin cần thiết như: Tên bố mẹ, địa chỉ, số điện thoại của bố mẹ.

Trả lời:

- Cháu tên là gì ?

- Bố mẹ cháu tên lả gì ?

- Địa chỉ nhà cháu ở đâu ?

- Cháu có có thể đọc cho chú số điện thoại của bố mẹ (người thân) mình không ?