Soạn bài: Ôn tập cuối học kì I (tiết 3)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng (trang 148 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Câu 2: Thi tìm nhanh một số bài tập đọc trong sách Tiếng Việt 2, tập một theo mục lục. (trang 148 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em tìm các bài tập đọc bằng cách theo dõi cột phân môn và nội dung trong phần mục lục.

Trả lời:

- Tập đọc : Câu chuyện bó đũa, trang 112 (Chủ điểm Anh em)

- Tập đọc : Hai anh em, trang 119 (Chủ điểm Anh em)

Câu 3: Nghe – viết : (trang 148 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Đầu năm, Bắc học còn kém, nhưng em không nản, mà quyết trở thành học sinh giỏi. Ở lớp, điều gì chưa hiểu, em nhờ cô giảng lại cho. Ở nhà, em học bài thật thuộc và làm bài tập đầy đủ. Chỉ ba tháng sau, em đã đứng đầu lớp.

Theo Tiếng Việt 2, 1982