Soạn bài: Ôn tập cuối học kì I (tiết 1)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng (trang 147 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Câu 2: Tìm các từ chỉ sự vật trong câu sau : (trang 147 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

Các từ chỉ sự vật bao gồm: con người, cây cối, con vật, đồ vật,...

Trả lời:

Các từ chỉ sự vật là: ô cửa, máy bay, nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

Câu 3: Viết bản tự thuật theo mẫu đã học. (trang 147 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy tham khảo lại bản tự thuật của bạn Thanh Hà (Tiếng Việt 2-tập 1, trang 7) và điền đầy đủ, chính xác thông tin của mình vào bản tự thuật.

HƯỚNG DẪN VIẾT

TỰ THUẬT

Họ và tên: Lê Thu Hoài

Nam, nữ: Nữ

Ngày sinh: 14-6-2009

Nơi sinh: Lạng Sơn

Quê quán: xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Nơi ở hiện nay: xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Học sinh lớp: 2B

Trường: Tiểu học Chi Lăng

Chi Lăng, ngày 13 tháng 1 năm 2018

Người tự thuật

Hoài

Lê Thu Hoài