Soạn bài: Chính tả: Quà của bố

Câu 1: Nghe – viết : Quà của bố (từ Bố đi câu về … đến cá chuối quẫy tóe nước, mắt thao láo.) (trang 110 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Bố đi câu về, không một lần nào là chúng tôi không có quà.

Mở thúng câu ra là cả một thế giới dưới nước: cà cuống, niềng niễng đực, niềng niễng cái bò nhộn nhạo. Hoa sen đỏ, nhị sen vàng tỏa hương thơm lừng. Những con cá sộp, cá chuỗi quẫy tóe nước, mắt thao láo…

? Bài chính tả có mấy câu ? Những chữ đầu câu viết thế nào ?

- Bài chính tả có 4 câu. Những chữ đầu câu viết hoa.

? Câu nào có dấu hai chấm ?

- Câu có dấu hai chấm là : Mở thúng câu ra là cả một thế giới dưới nước : cà cuống, niềng niễng đực, niềng niễng cái bò nhộn nhạo.

Câu 2: Điền vào chỗ trống iê hay yê ? (trang 110 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em nhớ nguyên tắc sau:

- Viết ya khi có âm đệm

- Viết ia khi không có âm đệm

Trả lời:

câu chuyện, yên lặng, viên gạch, luyện tập.

Câu 3: (trang 110 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt d/gi, dấu hỏi/dấu ngã khi viết.

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống d hay gi ?

 Dung dăng dung dẻ Dắt trẻ đi chơi Đến ngõ nhà giời Lạy cậu, lạy mợ Cho cháu về quê Cho dê đi học Đồng dao 

b) Điền vào chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

 Làng tôi có lũy tre xanh Có sông Tô Lịch chảy quanh xóm làng Trên bờ vải, nhãn hai hàng Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng. Ca dao