Soạn bài: Chính tả: Bông hoa Niềm Vui

Câu 1: Tập chép : Bông hoa Niềm Vui ( từ Em hãy hái … đến cô bé hiếu thảo ) (trang 106 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.

? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?

- Những chữ được viết hoa là : Em, Chi, Một, Một.

Câu 2: Tìm những từ ngữ chứa tiếng có iê hoặc yê : (trang 106 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em nhớ nguyên tắc sau:

- Viết yê khi có âm đệm

- Viết iê khi không có âm đệm

Trả lời:

a) Trái nghĩa với khỏe : yếu

b) Chỉ con vật nhỏ, sống thành đàn, rất chăm chỉ : kiến.

c) Cùng nghĩa với bảo ban : khuyên

Câu 3: Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp: (trang 106 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt r/d, dấu hỏi/dấu ngã khi viết và đặt câu hoàn chỉnh.

Trả lời:

a) rối – dối

- Cuối tuần, em được mẹ cho đi xem múa rối.

- Bố mẹ dạy em không được nói dối.

rạ - dạ

- Sau khi gặt xong, ngoài đồng chỉ còn gốc rạ.

- Bé đáp “dạ” ngoan ngoãn khi nghe bà gọi.

b) mỡ - mở

- Em không thích ăn thịt mỡ.

- Bố mở giúp em chiếc hộp đồ chơi.

nữa – nửa

- Em buồn vì tuần sau bố lại đi công tác nữa.

- Mẹ chia cho hai anh em mỗi người nửa chiếc bánh.