Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

Câu 1: Ghép những tiếng sau thành những từ có hai tiếng : yêu, thương, quý, mến, kính. (trang 99 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

yêu thương, yêu quý, yêu mến, thương yêu, thương mến, quý mến, mến yêu, mến thương, kính yêu, kính mến.

Câu 2: Em chọn từ ngữ nào điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh ? (trang 99 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt các trường hợp và chọn từ thích hợp:

- Ông bà, bố mẹ là những người có công nuôi dưỡng và sinh ra em.

- Anh chị là người bảo ban, yêu thương em.

Trả lời:

a) Cháu ... ông bà.

- Các từ thích hợp là: kính yêu, yêu thương, yêu mến, kính mến, thương yêu, …

b) Con ... cha mẹ.

- Các từ thích hợp là: kính yêu, yêu thương, yêu mến, kính mến, thương yêu, …

c) Em ... anh chị

- Các từ thích hợp là: yêu mến, yêu quý, thương yêu, yêu thương,…

Câu 3: Nhìn tranh, nói 2-3 câu về hoạt động của mẹ và con. (trang 100 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy quan sát hoạt động và nét mặt của ba mẹ con và tả lại bằng 2-3 câu.

Trả lời:

Lan vui mừng khoe với mẹ điểm mười đỏ chói cô giáo chấm sáng nay. Mẹ mỉm cười hạnh phúc, khen Lan chăm ngoan. Trên tay mẹ, bé Na vẫn ngủ ngon lành.

Câu 4: Có thể đặt dấu phẩy vảo chỗ nào trong mỗi câu sau ? (trang 100 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc diễn cảm và điền dấu phẩy ngăn cách tên các đồ vật trong câu.

Trả lời:

a) Chăn màn, quần áo được xếp gọn gàng.

b) Giường tủ, bàn ghế được kê ngay ngắn.

c) Giày dép, mũ nón được để đúng chỗ.