Soạn bài: Chính tả: Sự tích cây vú sữa

Câu 1: Nghe – viết: Sự tích cây vú sữa ( từ Từ các cành lá … đến như sữa mẹ.) (trang 97 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.

? Những câu văn nào có dấu phẩy ? Em hãy đọc lại từng câu đó.

Trả lời:

Những câu văn có dấu phẩy là :

- Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây.

- Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh rồi chín.

- Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.

Câu 2: Điền vào chỗ trống ng hay ngh? (trang 97 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em chú ý nguyên tắc:

- Viết ngh khi đứng trước âm i, e, ê.

- Viết ng khi đứng trước các âm còn lại.

Trả lời:

người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng

Câu 3: Điền vào chỗ trống: (trang 97 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt ch/tr, at/ac khi viết.

Trả lời:

a) tr hay ch ?

con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát

b) at hay ac ?

bãi cát, các con, lười nhác, nhút nhát.