Soạn bài: Tập đọc: Đi chợ

Bài đọc

Đi chợ

Có một cậu bé được bà sai đi chợ. Bà đưa cho cậu hai đồng và hai cái bát, dặn:

- Cháu mua một đồng tương, một đồng mắm nhé!

Cậu bé vâng dạ, đi ngay. Gần tới chợ, cậu bỗng hớt hải chạy về hỏi bà:

- Bà ơi, bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm?

Bà phì cười:

- Bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm mà chẳng được.

Cậu bé lại ra đi. Đến chợ, cậu lại ba chân bốn cẳng chạy về, hỏi:

- Nhưng đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương ạ ?

Theo TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

- Hớt hải: vội vã, có vẻ lo sợ.

- Ba chân bốn cẳng: chạy rất vội, rất nhanh.

Nội dung bài: Cậu bé trong chuyện thât ngốc nghếch. Từ đó tạo ra tiếng cười cho mọi người.

Câu 1: Cậu bé đi chợ mua gì ? (trang 93 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn đầu truyện.

Trả lời:

Cậu bé đi chợ mua một đồng tương và một đồng mắm.

Câu 2: Vì sao gần tới chợ, cậu lại quay về nhà ? (trang 93 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn: Cậu bé vâng dạ... bát nào đựng mắm ?

Trả lời:

Gần tới chợ, cậu lại quay về nhà vì cậu không biết bát nào đựng mắm, bát nào đựng tương.

Câu 3: Vì sao bà phì cười khi nghe cậu hỏi ? (trang 93 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy nhận xét dựa vào đoạn trò chuyện giữa bà và cậu bé.

Trả lời:

Bà phì cười khi nghe cậu hỏi vì cậu bé ngốc nghếch, bát nào đựng cái gì mà chẳng được.

Câu 4: Lần thứ hai, cậu quay về hỏi bà điều gì ? (trang 93 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn cuối truyện.

Trả lời:

Lần thứ hai, cậu quay về hỏi bà đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương.

Câu 5: Em hãy trả lời cậu bé thay cho bà. (trang 93 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

- Cháu ơi, đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương mà chẳng được.

- Cháu ngốc nghếch quá ! Hai đồng giống hệt nhau thì mua thế nào chẳng được.