Soạn bài: Chính tả: Cây xoài của ông em

Câu 1: Nghe – viết : Cây xoài của ông em ( từ Ông em trồng … đến bày lên bàn thờ ông.) (trang 93 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông.

Câu 2: Điền vào chỗ trống g hay gh ? (trang 93 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em nhớ lại nguyên tắc:

- Viết gh khi đứng trước i, e, ê

- Viết g khi đứng trước các âm còn lại.

Trả lời:

- Lên thác xuống ghềnh

- Con gà cục tác lá chanh

- Gạo trắng nước trong

- Ghi lòng tạc dạ

Câu 3: Điền vào chỗ trống : (trang 93 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt s/x, ươn/ương khi viết.

Trả lời:

a) s hay x ?

- Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

- Cây xanh thì lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) ươn hay ương ?

- Thương người như thể thương thân.

- Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư.