Soạn bài: Tập đọc: Tự thuật

Bài đọc

- Tự thuật: kể về mình.

- Quê quán (quê): nơi gia đình đã sống nhiều đời.

Câu 1: Em biết những gì về bạn Thanh Hà? (Em quan sát các mục trong bản tự thuật) (trang 7 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

Em biết những điều sau về bạn Thanh Hà : họ và tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, quê quán, nơi ở hiện nay, học lớp và trường nào.

Câu 2: Nhờ đâu em biết rõ về bạn Thanh Hà như vậy? (trang 7 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

Em biết rõ về bạn Thanh Hà nhờ vào phần nội dung bạn ấy trả lời trong bài tự thuật.

Câu 3: Hãy cho biết: (trang 7 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Họ và tên em.

- Em là nam hay nữ.

- Ngày sinh của em.

- Nơi sinh của em.

(Em hãy đọc kĩ các phần và điền chính xác thông tin của bản thân)

Trả lời:

- Họ và tên: Nguyễn Đức Anh

- Nam, nữ: Nam

- Ngày sinh: 2- 9- 2009

- Nơi sinh: Hà Nội

Câu 4: Hãy cho biết tên địa phương nơi em ở: (trang 7 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Xã (hoặc phường)

- Huyện (hoặc quận, thị xã)

Trả lời:

Ví dụ:

- Xã Cổ Bi, huyện Gia lâm, Hà Nội.