Soạn bài: Tập đọc: Có công mài sắt có ngày nên kim

Bài đọc

Có công mài sắt, có ngày nên kim

1. Ngày xưa, có một cậu bé làm việc gì cũng mau chán. Mỗi khi cầm quyển sách, cậu chỉ đọc vài dòng đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi bỏ dở. Những lúc tập viết, cậu cũng chỉ nắn nót được mấy chữ đầu, rồi lại viết nguệch ngoạc, trông rất xấu.

2. Một hôm trong lúc đi chơi, cậu nhìn thấy một bà cụ tay cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá ven đường. Thấy lạ, cậu bèn hỏi :

- Bà ơi, bà làm gì thế ?

Bà cụ trả lời :

- Bà mài thỏi sắt này thành một chiếc kim để khâu vá quần áo.

Cậu bé ngạc nhiên :

- Thỏi sắt to như thế, làm sao bà mài thành kim được ?

3. Bà cụ ôn tồn giảng giải:

- Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim. Cũng như cháu đi học, mỗi ngày cháu học một ít, sẽ có ngày cháu thành tài.

4. Cậu bé hiểu ra, quay về nhà học bài.

TRUYỆN NGỤ NGÔN

- Ngáp ngắn ngáp dài : ngáp nhiều vì buồn ngủ, mệt hoặc chán nản.

- Nắn nót : (viết hoặc làm) cẩn thận, tỉ mỉ.

- Nguệch ngoạc: (viết hoặc vẽ) không cẩn thận.

- Mải miết : chăm chú làm việc, không nghỉ.

- Ôn tồn : nói nhẹ nhàng.

Nội dung bài: làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công.

Câu 1: Lúc đầu, cậu bé học hành thế nào?(Em hãy đọc đoạn 1 của truyện) (trang 5 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

Lúc đầu, cậu bé rất mau chán việc học: mỗi khi cầm quyển sách, cậu chỉ đọc vài dòng là ngáp ngắn ngáp dài, rồi bỏ dở. Lúc tập viết, cậu chỉ nắn nót được mấy chữ đầu, rồi lại viết nguệch ngoạc, rất xấu.

Câu 2: Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì? (Em hãy đọc đoạn 2 của bài) (trang 5 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

Cậu nhìn thấy bà cụ tay cầm thỏi sắt mài mải miết vào tảng đá ven đường.

Câu 3: Bà cụ giảng giải như thế nào? (Em hãy đọc đoạn 3 của bài) (trang 5 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

Bà cụ giảng giải cho cậu : mỗi ngày mài thỏi sắt sẽ nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim. Cũng giống như cậu bé, mỗi ngày học một ít sẽ có ngày thành tài.

Câu 4: Câu chuyện này khuyên em điều gì? (Từ lời khuyện của bà cụ, em hãy rút ra bài học) (trang 5 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

Câu chuyện này khuyên em: làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại, không ngại khổ thì mới thành công.