Soạn bài: Luyện từ và câu: Từ và câu

Câu 1: Chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc được vẽ dưới đây: (trang 8 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

(Em quan sát tranh, gọi đúng tên và hoạt động của con người, đồ vật)

Trả lời:

1. trường     2. học sinh

3. chạy     4. cô giáo

5. hoa hồng     6. Nhà

7. xe đạp     8. Múa

Câu 2: Tìm các từ: (trang 8 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

1. Chỉ đồ dùng học tập:

2. Chỉ hoạt động của học sinh:

3. Chỉ tính nết của học sinh:

Trả lời:

1. Chỉ đồ dùng học tập: hộp bút, bút màu, kéo, hồ dán, bút máy, bút chì, thước kẻ, com pa, tẩy, …

2. Chỉ hoạt động của học sinh: xếp hàng, vẽ, nghe giảng, nhảy dây, tập thể dục , đọc, viết, hát, múa, …

3. Chỉ tính nết của học sinh: lễ phép, siêng năng, cần cù, chăm chỉ, …

Câu 3: Hãy viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau: (trang 8 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

(Em chú ý hoạt động của bạn nhỏ trong mỗi bức tranh và đặt câu hoàn chỉnh)

M : Huệ cùng các bạn vào vườn hoa.

Trả lời:

- Huệ và các bạn đi dạo trong vườn hoa.

- Huệ ngắm nhìn bông hoa.

- Bông hoa hồng xinh như đôi môi của Huệ.