Soạn bài: Chính tả: Có công mài sắt, có ngày nên kim

Câu 1: Tập chép: Có công mài sắt, có ngày nên kim (từ Mỗi ngày mài … đến có ngày cháu thành tài.) (trang 6 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim. Giống như cháu đi học, mỗi ngày cháu học một ít, sẽ có ngày cháu thành tài.

? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?

- Những chữ được viết hoa là: Mỗi, Giống

Câu 2: Điền vào chỗ trống c hay k? (trang 6 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

+ Viết k khi đứng trước âm i, e, ê

+ Viết c khi đứng trước các âm còn lại

Trả lời:

- Kim khâu, cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ.

Câu 3: Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau: (trang 6 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

(Em nhớ lại bảng chữ cái và tên chữ để hoàn thành bảng)

Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái
1 a a
2 á
3
4
5 c
6
7 đê
8 e
9 ê

Trả lời:

Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái
1 a a
2 ă á
3 â
4 b
5 c
6 d
7 đ đê
8 e e
9 ê ê

Câu 4: Học thuộc bảng chữ cái vừa viết. (trang 6 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)