Văn mẫu: Tựa Trích diễm thi tập

Đề bài: Cảm nghĩ về bài Tựa "Trích diễm thi tập" của Hoàng Đức LươngBài văn mẫu   Hoàng Đức Lương đỗ Tiến sĩ năm Mậu Tuất 1478, soạn thảo cuốn "Trích diễm thi tập", gồm có 6 quyển. Có thể xem đây là một tuyển tập thơ nước ta ra đời sớm nhất đã được khắc ván in dưới thời Hông Đức vua Lê Thánh Tông. Bài tựa "Trích diễm thi tập" được Hoàng Đức Lương viết vào mùa xuân năm
Đề bài: Phân tích bài Tựa Trích diễm thi tập của Hoàng Đức LươngBài văn mẫu   Có những người phải sáng tác lên một tác phẩm thật sự có ý nghĩa và đi sâu vào lòng người đọc thì mới được người ta biết đến thế nhưng cũng có người chỉ sưu tầm biên soạn lại những bài thơ của người khác làm nên một cuốn sách mà lại có thể được nhiều người biết đến. Không đơn giản là
Đề bài: Phân tích nghệ thuật lập luận kết hợp với biểu cảm của bài tựa "Trích diễm thi tập" của Hoàng Đức Lương.Bài văn mẫu   Kết thúc bài Tựa "Trích diễm thi tập", Hoàng Đức Lương có viết:...Ở cuối các quyển ấy, mạn phép phụ thêm những bài vụng về do tôi viết, cốt để làm sách dạy trong gia đình. Điều đó có nghĩa là khi tuyển tập những bài thơ hay để soạn Trích diễm thi