Văn mẫu: Thề nguyền

Đề bài: Phân tích đoạn trích Thề nguyền trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.Bài văn mẫu 1     Nhân lần du xuân dự lễ tảo mộ, vui hội đạp thanh cùng hai em là Thúy Vân và Vương Quan, Thúy Kiều gặp Kim Trọng bên mộ Đạm Tiên. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng cả hai đều cảm nhận về nhau:     "Người quốc sắc kẻ thiên tài,     Tình trong như đã mặt ngoài còn e"     Về nhà, Thúy Kiều cứ
Đề bài: Em hãy trình bày cảm nhận của mình về đoạn thơ Thề nguyện, trích Truyện Kiều của Nguyễn Du.Bài văn mẫu   Kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du được xem là một "đại kiệt tác" của nền văn học trung đại Việt Nam, Truyện Kiều xoay quanh cuộc đời và số phận của nhân vật Thúy Kiều, một người con gái tài sắc vẹn toàn "sắc đành đòi một tài đành họa hai". Tuy nhiên,
Đề bài: Phân tích đoạn trích Thề nguyền trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Bài văn mẫu   Nhân lần du xuân dự lễ tảo mộ, vui hội đạp thanh cùng hai em là Thúy Vân và Vương Quan, Thúy Kiều gặp Kim Trọng bên mộ Đạm Tiên. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng cả hai đều cảm nhận về nhau:    "Người quốc sắc kẻ thiên tài,    Tình trong như đã mặt ngoài còn e"   Về nhà, Thúy Kiều cứ suy nghĩ
Đề bài: Phân tích đoạn trích Thề nguyền trong Truyện Kiều của Nguyễn Du để làm sáng tỏ quan điểm: Thúy Kiều, con người của hiện thực khổ đau, con người của vận mệnh bi kịch Bài văn mẫu   Mộng Liên Đường chủ nhân đã khái quát về thân thế Thúy Kiều: "Khi lại lắng tình thơ, người tựa án khen tài châu ngọc; khi duyên ưa kim cải non biển thề bồi; khi đất nổi ba đào, cửa nhà tan tác;