Văn mẫu: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Đề bài: Cảm nghĩ về tác phẩm Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn của Ngô Sỹ LiênBài văn mẫu   Trần Quốc Tuấn là vị anh hùng của Đại Việt thuở "Bình Nguyên ", văn võ toàn tài, tên tuổi gắn liền với chiến công Bạch Đằng giang bất tử.   Trong "Đại Việt sử kí toàn thư", nhà sử học Ngô Sĩ Liên đã dành những lời đẹp nhất ca ngợi đức độ, tài năng của Hưng Đạo Đại Vương.   Phần
Đề bài: Phân tích chi tiết tác phẩm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn của Ngô Sĩ LiênBài văn mẫu- 1. Bố cục của đoạn trích   Có thể chia đoạn trích thành hai phần:   Phần 1: Từ đầu đến "mới cho Quốc Tảng vào viếng".   Phần 2: Tiếp theo cho đến hết.   Phần 1 bắt đầu bằng điềm gở là "sao sa" trùng với việc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ốm và nhà vua đích thân