Văn mẫu: Vận nước

Đề bài: Phân tích và nói lên cảm xúc về bài thơ Quốc tộ (Vận nước) của Đỗ Pháp ThuậnBài văn mẫu 1     Đỗ Pháp Thuận là nhà thơ nổi tiếng của thời hán, tác phẩm ông viết ra đã mang những dấu ấn rất sâu sắc và nó có tầm ảnh hưởng rất lớn lao đến sự nghiệp văn chương và công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước của tổ quốc, tiêu biểu trong những tác phẩm đó là bài Quốc
Đề bài: Cảm nghĩ về bài thơ Quốc tộ (Vận nước) của Đỗ Pháp Thuận. Bài văn mẫu   Năm 980, Lê Đại Hành được tướng sĩ và triều đình tôn lên làm vua, mở đầu triều đại nhà Tiền Lê. Năm 981, Lê Đại Hành đại phá giặc Tống xâm lược, năm sau đánh dẹp Chiêm Thành, mở ra một thời kì mới: thái bình cho đất nước.   Bài thơ "Quốc tộ" có lẽ đã được ra đời trong một hoàn cảnh
Đề bài: Phân tích và nói lên cảm xúc về bài thơ Quốc tộ (Vận nước) của Đỗ Pháp ThuậnBài văn mẫu   Đỗ Pháp Thuận là nhà thơ nổi tiếng của thời hán, tác phẩm ông viết ra đã mang những dấu ấn rất sâu sắc và nó có tầm ảnh hưởng rất lớn lao đến sự nghiệp văn chương và công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước của tổ quốc, tiêu biểu trong những tác phẩm đó là bài Quốc Tộ
Đề bài: Phân tích bài thơ Quốc tộ (Vận nước) của Đỗ Pháp Thuận Bài văn mẫu   Đỗ Pháp Thuận là nhà thơ đi đầu trong phong trào yêu nước và khát vọng giành độc lập của dân tộc tiêu biểu cho những nguồn cảm hứng đó là bài thơ Quốc Tộ .   Vận nước được tác giả viết ngay sau khi tác giả trả lời kế sách bình thiên hạ với Lê Đại thành sau năm 981. Mở đầu tác giả dùng lối