Văn mẫu: Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

Đề bài: Phân tích truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu khái quát về đặc trưng truyền thuyết dân gian ( gồm cốt lõi lịch sử và yếu tố hư cấu, tập trung phản ánh vấn đề dựng nước và giữ nước) - Giới thiệu về xuất sứ, khái quát nội dung truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy (Được rút từ truyện Rùa vàng trong tuyển tập
Đề bài: Dàn ý Phân tích truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu khái quát về đặc trưng truyền thuyết dân gian ( gồm cốt lõi lịch sử và yếu tố hư cấu, tập trung phản ánh vấn đề dựng nước và giữ nước)- Giới thiệu về xuất sứ, khái quát nội dung truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy (Được rút từ truyện Rùa vàng trong tuyển
Đề bài: Lập dàn ý chi tiết Phân tích truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy Dàn ý mẫuNhân vật An Dương Vương:a. Công lao, vai trò của An Dương Vương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Âu Lạc.   An Dương Vương vừa là một vị vua có thực trong cổ sử Việt Nam, vừa là nhân vật gắn với nhiều hư cấu li kì trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể lại rằng, Hùng Vương thứ
Đề bài: Phân tích truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy. Bài văn mẫu   Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy là một trong những truyền thuyết nổi bật trong chuỗi truyền thuyết thời Âu Lạc. Tác phẩm với kết thúc bi kịch, nước mất nhà tan đã trở thành bài học sâu sắc về quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.    Tác phẩm xoay quanh ba nhân vật chính: An Dương
Đề bài: Phân tích truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy Bài văn mẫu   Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ là một truyền thuyết đặc sắc về chủ đề giữ nước của dân tộc ta. Nội dung kể về cha con An Dương Vương vì chủ quan, nhẹ dạ cả tin nên đã bị cha con Triệu Đà, Trọng Thuỷ lấy cắp lẫy thần, dẫn đến cảnh nhà tan, nước mất.   Thông qua thất bại đau đớn
Đề bài: Phân tích truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy. Bài văn mẫu   Hẳn là mỗi lần nhắc đến cái nỏ thần chúng ta đều nhớ đến câu chuyện An Dương Vương, Mị Châu và Trọng Thủy. Câu chuyện ấy như một câu chuyện lịch sử và cũng có những yếu tố hư cấu thể hiện được những buổi đầu dựng nước của ông cha ta. Không những thế ta còn thấy được tình nước, tình cha
Đề bài: Phân tích tác phẩm An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy. Bài văn mẫu   Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy là một truyền thuyết đặc biệt của nước ta nói về vấn đề chủ quyền của dân tộc. Tác phẩm để lại trong lòng người đọc rất nhiều những ấn tượng sâu sắc về tình cảm cha con tình cảm vợ chồng. Nội dung câu chuyện kể về cha con An Dương Vương vì cả