Văn mẫu: Nỗi oán của người phòng khuê

Đề bài: Phân tích bài thơ Nỗi oán của người phòng khuê của Vương Xương LinhBài văn mẫu 1     Vương Xương Linh (698 – 757), tự là Thiếu Bá, quê ở Trường An, tĩnh Thiểm Tây, Trung Quốc, ông nổi tiếng rất sớm về tài văn chương. Sau khi đỗ Tiến sĩ, ông ra làm quan nhưng con đường hoạn lộ của ông gặp nhiều trắc trở. Rời chốn kinh đô về làng được một thời gian, ông bị tên thứ sử ở
Đề bài: Nhận định về bài thơ "Khuê oán" còn có người cho rằng "Khuê oán là một đề tài thường gặp trong thơ. Nhưng cấu từ đặc biệt của bài thơ này đã thể hiện quá trình tâm lí, bộc lộ được cả phầm "tiềm ý thức" của người khuê phụ khiến bài thơ 28 chữ này rất tinh tế, đầy gợi cảm và đầy thuyết phục. Vì vậy đây là một bài thơ tiêu biểu cho tiếng nói phản đối chiến
Đề bài: Phân tích bài thơ Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán) của Vương Xương LinhBài văn mẫu   Vương Xương Linh (698 – 757), tự là Thiếu Bá, quê ở Trường An, tĩnh Thiểm Tây, Trung Quốc, ông nổi tiếng rất sớm về tài văn chương. Sau khi đỗ Tiến sĩ, ông ra làm quan nhưng con đường hoạn lộ của ông gặp nhiều trắc trở. Rời chốn kinh đô về làng được một thời gian, ông bị tên thứ
Đề bài: Phân tích bài thơ Nỗi oán của người phòng khuê của Vương Xương LinhBài văn mẫu   Vương Xương Linh (698 - 757), nhà thơ nổi tiếng thời Thịnh Đường, tự Thiếu Bá, người Kinh Triệu - Tràng An (nay là thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Năm 727, đỗ Tiến sĩ rồi lần lượt làm một số chức quan nhỏ, nhiều lần bị cách chức. Sự biến An Lộc Sơn bùng nổ, ông trở về quê. Sau
Đề bài: Phân tích bài thơ Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán) của Vương Xương Linh.Bài văn mẫu   Có những bài thơ Trung Quốc mà đã để lại cho chúng ta những bạn đọc Việt Nam biết bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ về cuộc đời của những người xưa. Thơ Đường có nhiều kiệt tác về đề tài chiến tranh. Tuy không nói trực tiếp đến sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng từ nỗi sầu biệt