Văn mẫu: Nhàn

Đề bài: Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu về tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm và tập thơ Bạch Vân quốc ngữ thi tập: Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà thơ lớn nhất Việt Nam thế kỉ XVI với những sáng tác ghi dấu mốc lớn trên con đường phát triển lịch sử văn học. Bạch vân quốc ngữ thi tập là tập thơ Nôm nổi tiếng của ông. - Giới thiệu bài thơ Nhàn (xuất
Đề bài: Lập dàn ý nêu cảm nghĩ của em về bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Dàn ý mẫu- l. Hai câu đề   Câu đầu, nhà thơ dùng số từ "một" lặp lại ba lần, cùng với các danh từ đứng sau chỉ công cụ sinh hoạt: "Một mai, một cuốc, một cần câu".   Nhịp điệu trong hai câu thơ đầu thể hiện sự thong thả, ung dung:   "Một mai / một cuốc / một cần câu (2/2/3)   Thơ thẩn dầu ai / vui
Đề bài: Dàn ý Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu về tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm và tập thơ Bạch Vân quốc ngữ thi tập: Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà thơ lớn nhất Việt Nam thế kỉ XVI với những sáng tác ghi dấu mốc lớn trên con đường phát triển lịch sử văn học. Bạch vân quốc ngữ thi tập là tập thơ Nôm nổi tiếng của ông.- Giới thiệu bài thơ Nhàn
Đề bài: Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Bài văn mẫu     Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trí thức nho sĩ, luôn khao khát đem tài năng phục vụ cho đất nước. Nhưng ông sinh vào thời buổi loạn lạc, nên chỉ làm quan có tám năm rồi ông lui về ở ẩn. Bài thơ số bài thơ số 73 hay còn được người biên soạn đặt là Nhàn, nằm trong tập Bạch Vân quốc ngữ thi là một trong những tác phẩm
Đề bài: Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Bài văn mẫu   Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585) sống gần trọn một thế kỉ đầy biến động của chế độ phong kiến Việt Nam: Lê - Mạc xưng hùng, Trịnh - Nguyễn phân tranh. Trong những chấn động làm rạn nứt những quan hệ nền tảng của chế độ phong kiến, ông vừa vạch trần những thế lực đen tối làm đảo lộn cuộc sống nhân dân, vừa