Văn mẫu: Đọc Tiểu Thanh kí

Đề bài: Phân tích bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du Bài văn mẫu 1     Nguyễn Du tên là chữ Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ (Nhà săn bắn núi Hồng Sơn), sinh năm 1765 thời Lê mặt tại làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Bài thơ Độc Tiểu Thanh Kí là một bài thơ nổi tiếng bằng chữ Hán, được in trong Thanh Hiên thi tập, thể hiện lòng nhân ái và sự đồng
Đề bài: Dàn ý Phân tích bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du. Dàn ý mẫuVì sao Nguyễn Du lại đồng cảm với số phận của Tiểu Thanh?   Nguyễn Du đồng cảm với Tiểu Thanh vì cho rằng mình cùng hội cùng thuyền với Tiểu Thanh: cùng là những nghệ sĩ tài hoa mà bất hạnh. Cũng như Chu Mạnh Trinh sau này khóc Kiều "Ta cũng nòi tình, thương người bạc mệnh"."Nỗi hơn kim cổ" có nghĩa là gì? Vì
Đề bài: Phân tích bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du Bài văn mẫu   Nguyễn Du tên là chữ Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ (Nhà săn bắn núi Hồng Sơn), sinh năm 1765 thời Lê mặt tại làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Bài thơ Độc Tiểu Thanh Kí là một bài thơ nổi tiếng bằng chữ Hán, được in trong Thanh Hiên thi tập, thể hiện lòng nhân ái và sự đồng cảm
Đề bài: Có ý kiến cho rằng : Bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí thể hiện cảm xúc và suy tư của Nguyễn Du về số phận của những người tài sắc trong xã hội phong kiến. Hãy phân tích bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí để làm rõ nhận định trên Bài văn mẫu   Thương xót cho số phận bất hạnh của những người tài sắc là một cảm hứng lớn trong sáng tác Nguyễn Du. Mộng Liên Đường chủ nhân có viết: "Thúy