Văn mẫu: Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săn)

Đề bài: Phân tích tác phẩm Chiến thắng Mtao-Mxây (trích Sử thi Đăm Săn) Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu về nội dung và giá trị của sử thi Đăm săn và vị trí đoạn trích chiến thắng Mtao-Mxây: Là sử bộ sử thi nổi tiếng của dân tộc Ê Đê kể về câu chuyện cuộc đời của tù trưởng Đăm Săn cũng chính là câu chuyện về cộng đồng thị tộc trong buổi đầu lịch sử. Đoạn trịch thuộc phần
Đề bài: Dàn ý Phân tích đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu về nội dung và giá trị của sử thi Đăm săn và vị trí đoạn trích chiến thắng Mtao-Mxây: Là sử bộ sử thi nổi tiếng của dân tộc Ê Đê kể về câu chuyện cuộc đời của tù trưởng Đăm Săn cũng chính là câu chuyện về cộng đồng thị tộc trong buổi đầu lịch sử. Đoạn trịch thuộc phần giữa tác
Đề bài: Phân tích giá trị miêu tả và biểu cảm của đoạn "Đoàn người đông như bầy cà tong... đi cõng nước" trong đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây Bài văn mẫu   Nghệ thuật so sánh, cường điệu hồn nhiên. Các đối tượng so sánh thật cụ thể nhưng cũng thật gợi cảm. Đoàn nô lệ đi theo Đăm Săn thật đông thể hiện niềm vui chiến thắng.   Họ như bầy cà tong (như hươu sao), đặc như
Đề bài: Phân tích đoạn cuối trong đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây Bài văn mẫu   Cảnh ăn mừng chiến thắng: cảnh ăn mừng chiến thắng được miêu tả trong không gian đậm bản sắc văn hóa Ê-đê - Tây Nguyên.   Đăm Săn là khát vọng về cuộc sống bình yên, là niềm tin vào sức mạnh của kẻ chiến thắng. Thể hiện qua lời cầu kính dâng thần, cáo tổ tiên: cầu bình yên, vô sự, lớn lên như
Đề bài: Phân tích đoạn trích Chiến thắng Mtao-Mxây (trích Sử thi Đăm Săn). Bài văn mẫu   Nhân vật Đăm Săn nổi bật lên trong toàn bộ cuốn sử thi nói chung và đoạn trích Chiến thắng Mtao-Mxây nói riêng hai khía cạnh. Một mặt, đó là con người hội đủ những phẩm chất cá nhân như trí tuệ, tài năng, nhân cách, khát vọng. Mặt khác, đó còn là sự gắn bó, liên kết với cộng đồng mà chính chàng
Đề bài: Phân tích tác phẩm Chiến thắng Mtao-Mxây (trích Sử thi Đăm Săn). Bài văn mẫu     Đăm Săn là sử thi anh hùng nổi tiếng nhất của dân tộc Ê-đê nói riêng và của Việt Nam nói chung. Tác phẩm cho thấy vẻ đẹp ngoại hình và sức mạnh phi thường của người anh hùng Đăm Săn, không chỉ vậy người anh hùng Đăm Săn còn mang trong mình nhiều phẩm chất cao quý, lập nhiều chiến công lừng lẫy.