Soạn bài Ôn tập văn học dân gian Việt NamI. Nội dung ôn tậpCâu 1: (Trang 100 sgk ngữ văn 10 tập 1)Văn học dân gian là những sáng tác do nhân dân tạo ra trong quá trình lao động, nó mang tính truyền miệng, tập thể với mục đích phục vụ các sinh hoạt tinh thần của tầng lớp bình dân trong xã hội. Đặc trưng của văn học dân gian: - Tính truyền miệng: đây là hình thức lưu truyền, phương tiện sáng tác,