Soạn bài Khe chim kêu (Vương Duy)

Bố cục

- 2 câu đầu: sự giao hòa của con người với cảnh vật

- 2 câu cuối: cảnh trăng lên

Câu 1: (trang 164 sgk ngữ văn 10 tập 1)

Nhà thơ cảm nhận được âm thanh tiếng rơi của hoa quế bởi vì “người nhàn”

   + Không gian thanh vắng, yên tĩnh của buổi đêm

   + Sự tinh tế, thanh nhàn trong tâm hồn thi nhân

   + Những cảm nhận trong trẻo, tập trung nhất về âm thanh sự sống

Câu 2: (Trang 164 sgk ngữ văn 10 tập 1)

Mối quan hệ giữa động với tĩnh, hình và âm:

   + Đây là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau

   + Tiếng rơi của hoa quế ta thấy được cái tĩnh của màn đêm, tâm hồn thi nhân

   + Qua hình ảnh trăng lên, tiếng kêu thảng thốt giật mình của con chim cái tĩnh hiện ra

- Sự tĩnh lặng của màn đêm, sự tĩnh lặng của lòng người có thể cảm nhận được những chuyển động khẽ khàng nhất trong cuộc sống.